Kant, Immanuel. 2014. „Opus Postumum (przełożył Tomasz Kupś)”. Studia Z Historii Filozofii 5 (3):9-34. https://doi.org/10.12775/szhf.2014.028.