Usakiewicz, Joanna. 2023. „Ciało Ludzkie, Jego Funkcjonowanie I Leczenie Z Okazjonalistycznej Perspektywy Arnolda Geulincxa”. Studia Z Historii Filozofii 14 (1):55-71. https://doi.org/10.12775/szhf.2023.003.