Gerard, Alexander, and Krzysztof Paweł Wawrzonkowski. 2022. “O zmyśle Lub Smaku piękna”. Studies in the History of Philosophy 13 (2):19-29. https://doi.org/10.12775/szhf.2022.007.