Rogalski, Michał. 2014. „Marian Zdziechowski a Katolická Moderna. Na Tropie związków Polskiego I Czeskiego Modernizmu Katolickiego”. Studia Z Historii Filozofii 5 (1):95-109. https://doi.org/10.12775/szhf.2014.007.