Pomiankiewicz, Łukasz. 2014. „Obecność Innego Jako Ontologiczna I Etyczna Granica wolności W Bycie I nicości Jeana-Paula Sartre’a. Kategoria odpowiedzialności a Zasady Komunitaryzmu”. Studia Z Historii Filozofii 5 (1):69-93. https://doi.org/10.12775/szhf.2014.006.