Chodani, Jan Kanty Kalist. 2014. “Rzut Oka Na Celne Zasady Nauki obyczajów Od Wieku Arystotelesa Aż Do Kanta Przez Chrystiana Garwe”. Studies in the History of Philosophy 5 (1):35-42. https://doi.org/10.12775/szhf.2014.003.