Komsta, Monika Agnieszka. 2021. “Neoplatońskie Poszukiwania zgodności między Platonem a Arystotelesem Jan Filopon I Problemy Z Arystotelesowską Definicją Duszy (‘In De anima’, 203,4–230,25)”. Studies in the History of Philosophy 12 (2):95-110. https://doi.org/10.12775/szhf.2021.010.