Habura, Adrian. 2021. „Stanisław Lisiecki Wobec Platońskiej Koncepcji wędrówki Dusz”. Studia Z Historii Filozofii 12 (1):69-94. https://doi.org/10.12775/szhf.2021.004.