Kruglow, Aleksiej Nikołajewicz. 2014. „Bułhakow I Kant (przełożył Tomasz Kupś)”. Studia Z Historii Filozofii 4 (4):81-101. https://doi.org/10.12775/szhf.2013.055.