Baliński, Michał. 2014. “Pamiętniki O Janie Śniadeckim, Jego życiu Prywatnym I Publicznym I dziełach Jego (t. 1, Wilno 1865, S. 848–868)”. Studies in the History of Philosophy 4 (4):57-72. https://doi.org/10.12775/szhf.2013.047.