Kuliniak, Radosław. 2019. „Czy Kazimierz Twardowski Zajmował Się Filozofią Immanuela Kanta?”. Studia Z Historii Filozofii 10 (2):91-110. https://doi.org/10.12775/szhf.2019.017.