Paley, William. 2019. „Teologia Naturalna – Fragmenty”. Studia Z Historii Filozofii 10 (2):49-59. https://doi.org/10.12775/szhf.2019.015.