Kąkol, Tomasz. 2013. „W Kwestii nieśmiertelności Duszy W «Etyce W porządku Geometrycznym dowiedzionej» B. Spinozy”. Studia Z Historii Filozofii 4 (3):145-57. https://doi.org/10.12775/szhf.2013.039.