Żelazna, Jolanta. 2019. „Gottfrieda Wilhelma Leibniza Uwagi Krytyczne O Spinozie. Kwestia «duszy»”. Studia Z Historii Filozofii 10 (1):213-32. https://doi.org/10.12775/szhf.2019.012.