Nowacka, Maria. 2019. „Johna Locke’a Rozumienie Autonomii Osoby Ludzkiej Jako źródło współczesnej Koncepcji Autonomii Pacjenta”. Studia Z Historii Filozofii 10 (1):123-39. https://doi.org/10.12775/szhf.2019.008.