Grzeliński, Adam, i Jolanta Żelazna. 2019. „Konferencja „Filozofia XVII Wieku – Jej źródła I kontynuacje”, 25–26 Czerwca 2018 Roku. Wprowadzenie Do Najnowszego Numeru «Studiów Z Historii Filozofii»”. Studia Z Historii Filozofii 10 (1):7-9. https://doi.org/10.12775/szhf.2019.001.