Berkeley, George. 2018. „Eseje Z «The Guardian»: Nieśmiertelność (przekł. I Oprac. Marta Łagosz I Marta Śliwa)”. Studia Z Historii Filozofii 9 (4):65-68. https://doi.org/10.12775/szhf.2018.049.