Heflik, Włodzimierz. 2018. „Apercepcja I Podmiot. Wokół Kantowskiej Teorii świadomości”. Studia Z Historii Filozofii 9 (4):135-64. https://doi.org/10.12775/szhf.2018.055.