Starzyńska-Kościuszko, Ewa. 2018. „Mirosław Żelazny, Estetyka Dla kognitywistów (wykłady autorskie), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika W Toruniu, Toruń 2017, Ss. 178”. Studia Z Historii Filozofii 9 (3):229-. https://doi.org/10.12775/szhf.2018.039.