Stegliński, Tomasz. 2018. „Gerauda De Cordemoy Argumenty W Sprawie zgodności Filozofii Descartes’a Z Pismem Świętym”. Studia Z Historii Filozofii 9 (3):117-36. https://doi.org/10.12775/szhf.2018.033.