Pringe, Hernán. 2017. „Maimona Teoria Pochodnych a możliwość Zastosowania Czystych pojęć Do przedmiotów Empirycznych (przekład I Opracowanie: Adam Grzeliński)”. Studia Z Historii Filozofii 8 (4):67-77. https://doi.org/10.12775/szhf.2017.042.