Wawrzonkowski, Krzysztof Paweł. 2020. “Od Mechanicyzmu Do Asocjacjonizmu, Czyli rozwój Koncepcji Wyobraźni I wyobrażeń Od Hobbesa Do Hume’a (lub Jak Sprytny Adwokat Ratował Biedaka)”. Studies in the History of Philosophy 4 (2). https://doi.org/10.12775/149.