Grzeliński, Adam. 2017. „Funkcja Oddychania I O Sztuce Medycznej – Dwa Teksty Medyczne J. Locke’a”. Studia Z Historii Filozofii 8 (2):191-202. https://doi.org/10.12775/szhf.2017.023.