Grzegorzyca, Adam. 2017. „Stworzenie Z Niczego (creatio Ex Nihilo) W rozważaniach Jana Szkota Eriugeny I Anzelma Z Canterbury”. Studia Z Historii Filozofii 8 (1):77-92. https://doi.org/10.12775/szhf.2017.007.