Grzeliński, Adam. 2011. „Zagadnienie Czasu W Filozofii George’a Berkeleya”. Studia Z Historii Filozofii 2 (2):191-205. https://doi.org/10.12775/szhf.2011.013.