Borówka, Andrzej. 2011. „Polska Etyka Lekarska Przed Powstaniem Akademii Krakowskiej (Wincenty Kadłubek, Witelo, Tomasz Z Wrocławia)”. Studia Z Historii Filozofii 2 (2):177-89. https://doi.org/10.12775/szhf.2011.012.