Głowacki, Patryk. 2016. „Piotr Kozak, Co to Jest myślenie? Pojęcia, sądy, Percepcja W Perspektywie Kantowskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, Ss. 286”. Studia Z Historii Filozofii 7 (3):203-8. https://doi.org/10.12775/szhf.2016.052.