Kosiewicz-Wawrzonkowska, Dominika. 2016. „Kazimierz Maliszewski, Stolica świata. Studia Z dziejów życia Kulturalnego I umysłowego Londynu W XVIII Wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014, Ss. 183”. Studia Z Historii Filozofii 7 (3):186-96. https://doi.org/10.12775/szhf.2016.050.