Michalski, Rafał. 2016. „Kant a Rewolucja Francuska – Przyczynek Do Teorii Politycznego Entuzjazmu”. Studia Z Historii Filozofii 7 (3):159-85. https://doi.org/10.12775/szhf.2016.049.