Rzewuski, Paweł. 2016. „Rządy filozofów Idea Senatu W De Optimo Senatore Wawrzyńca Goślickiego”. Studia Z Historii Filozofii 7 (3):129-46. https://doi.org/10.12775/szhf.2016.047.