Hume, David. 2016. „O Partiach W Wielkiej Brytanii (przełożyli I Opracowali Adam Grzeliński I Justyna Van Den Abbeel)”. Studia Z Historii Filozofii 7 (3):9-16. https://doi.org/10.12775/szhf.2016.039.