Żelazny, Mirosław. 2016. „Stosunek Salomona Majmona Do Filozofii Kanta (w świetle Korespondencji I Nowo Odkrytego Manuskryptu Rozmowa pomiędzy Kantem I Jednym Z Jego uczniów)”. Studia Z Historii Filozofii 7 (2):121-35. https://doi.org/10.12775/szhf.2016.027.