Marquard, Odo. 2016. „Trzy rozważania O Filozofii I mądrości (przełożyli I Opracowali Patryk Głowacki, Justyna Nowak, Roman Specht)”. Studia Z Historii Filozofii 7 (2):45-57. https://doi.org/10.12775/szhf.2016.023.