Majmon, Salomon. 2016. „Rozmowa pomiędzy Kantem I Jednym Z Jego słuchaczy (przełożył I Opracował Mirosław Żelazny)”. Studia Z Historii Filozofii 7 (2):29-34. https://doi.org/10.12775/szhf.2016.021.