Kant, Immanuel, i Salomon Majmon. 2016. „Korespondencja (przełożyli I Opracowali Marta Szymańska-Lewoszewska I Mirosław Żelazny)”. Studia Z Historii Filozofii 7 (2):9-28. https://doi.org/10.12775/szhf.2016.020.