Marciniak, Milena. 2010. „Religia Jako Resentyment W Filozofii Fryderyka Nietzschego”. Studia Z Historii Filozofii 1 (1):147-59. https://doi.org/10.12775/szhf.2010.010.