Kolasa, Dawid. 2010. „Sytuacje możliwe a Sytuacje Graniczne W Filozofii Jaspersa”. Studia Z Historii Filozofii 1 (1):135-45. https://doi.org/10.12775/szhf.2010.009.