DZICZEK, S. P. Marcin Pełka, Szkice z filozofii polskiej. Oświecenie. Romantyzm, Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 155. Studia z Historii Filozofii, [S. l.], v. 6, n. 3, p. 203–208, 2015. DOI: 10.12775/szhf.2015.040. Disponível em: https://apcz.umk.pl/szhf/article/view/szhf.2015.040. Acesso em: 4 mar. 2024.