KĄKOL, T. W kwestii nieśmiertelności duszy w „Etyce w porządku geometrycznym dowiedzionej” B. Spinozy. Studia z Historii Filozofii, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 145–157, 2013. DOI: 10.12775/szhf.2013.039. Disponível em: https://apcz.umk.pl/szhf/article/view/szhf.2013.039. Acesso em: 22 luty. 2024.