MAJMON, S. Rozmowa pomiędzy Kantem i jednym z jego słuchaczy (przełożył i opracował Mirosław Żelazny). Studia z Historii Filozofii, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 29–34, 2016. DOI: 10.12775/szhf.2016.021. Disponível em: https://apcz.umk.pl/szhf/article/view/szhf.2016.021. Acesso em: 21 kwi. 2024.