KANT, I.; MAJMON, S. Korespondencja (przełożyli i opracowali Marta Szymańska-Lewoszewska i Mirosław Żelazny). Studia z Historii Filozofii, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 9–28, 2016. DOI: 10.12775/szhf.2016.020. Disponível em: https://apcz.umk.pl/szhf/article/view/szhf.2016.020. Acesso em: 15 lip. 2024.