Kondrat, A. (2016). Mariola Wereszka, Psychoterapia to jest moja partia polityczna, Wydawnictwo Różnica, Kraków 2013, ss. 461. Studia Z Historii Filozofii, 7(1), 263–267. https://doi.org/10.12775/szhf.2016.017