Leontiev, D. A. (2016). Rozwój osobowości w naturalnych i utrudnionych warunkach. Studia Z Historii Filozofii, 7(1), 157–175. https://doi.org/10.12775/szhf.2016.012