Bierdiajew, M. (2010). Kryzys sztuki [fragmenty]. Przełożyła Miłka Malzahn. Studies in the History of Philosophy, 1(1), 39–64. https://doi.org/10.12775/szhf.2010.003