Newton, I. (2010). Ogólne scholium [do Matematycznych zasad filozofii naturalnej] (Przełożył Adam Grzeliński). Studies in the History of Philosophy, 1(1), 33–38. https://doi.org/10.12775/szhf.2010.002