Markiewka, T. (2013). Steven Lukes, Liberałowie i kanibale. O konsekwencjach różnorodności, przeł. A. Dominiak, Ł. Dominiak, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, ss. 256. Studies in the History of Philosophy, 4(2), 199–202. https://doi.org/10.12775/szhf.2013.027