Markwart, A. (2013). Filozofia XVII wieku jako inspiracja dla prekursorów klasycznej myśli ekonomicznej. Studia Z Historii Filozofii, 4(2), 137–146. https://doi.org/10.12775/szhf.2013.023