Schiller, F. (2013). Przyczynek do kwestii pierwszego ludzkiego społeczeństwa według nici przewodniej Mojżeszowego dokumentu (przełożył Tomasz Kupś). Studies in the History of Philosophy, 4(2), 19–34. https://doi.org/10.12775/szhf.2013.016