Specht, R. (2015). Saul Friedländer, Refleksy nazizmu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, ss. 125. Studia Z Historii Filozofii, 6(3), 209–213. https://doi.org/10.12775/szhf.2015.041