Dziczek, S. P. (2015). Marcin Pełka, Szkice z filozofii polskiej. Oświecenie. Romantyzm, Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 155. Studia Z Historii Filozofii, 6(3), 203–208. https://doi.org/10.12775/szhf.2015.040